petanquevereniging de bouldozers

Coronaprotocollen

Pétanque Vereniging De Bouledozers
Leekerpad 8 | 1689 VP Zwaag (Hoorn)
0229-230625 | www.bouledozers.nl

 

 

Coronaprotocol De Bouledozers


1. Neem altijd de anderhalve meter onderlinge afstand in acht! Ook op het parkeerterrein of bij de fietsenstalling, of bij het neerleggen van de tassen, etui’s of kistjes met boules.

2. Reis alleen naar de club of kom samen met één persoon uit jouw huishouden.Dus niet in één auto met elkaar meerijden, wanneer je niet tot hetzelfde huishouden behoort.

3. Arriveer niet eerder dan tien minuten voor de starttijd van de clubmiddag of -avond. De sporters moeten na afloop direct vertrekken, dus geen ‘nazit’ of iets degelijks.

4. Geen handen geven en elkaar omhelzen en kussen bij het begroeten van elkaar tijdens de clubactiviteiten.

5. Toiletten één voor één gebruiken, omdat we in het halletje bij het handen wassen geen 1,5 meter uit elkaar kunnen blijven.Toiletten worden regelmatig schoongemaakt, minimaal één keer per dag.

6. Er worden corona-verantwoordelijken aangesteld, waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje).

7. We gaan met doubletten buiten spelen op de even baannummers. Dat wil zeggen: 2 spelers tegen 2 spelers. Tussen de banen zit een vrije baan. Speler in de cirkel, anderen op de vrije oneven baan rechts ernaast. Op tenminste 1,5meter van elkaar blijven.

8. Wanneer er te veel spelers zijn om doubletten te formeren worden er geen tripletten gespeeld (te veel mensen). Tête-à-tête (dus 2 spelers) is wel mogelijk.

9. Er worden géén ballen verdeeld. Zoek zelf een partner en een tegenstander.

10. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar op de baan.

11. Schud geen handen voor en na de activiteit.

12. Speel met maximaal 4 personen op 1 baan waarbij je een onderlinge afstand van 1,5 meter aanhoudt (tenzij je uit hetzelfde huishouden komt). Het maximum van 4 personen betekent dat er alleen tête-à-tête of doublette wordt gespeeld.

13. Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een mène niet duidelijk is welke boulevan wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren. Er is maar 1 persoon uit het team die meet, 1 persoon uit het team die het but uitgooit en ook maar 1 persoon uit het team die schrijft en de eigen score bijhoudt. Zo raakt niet iedereen van alles aan.

14. Degene die het but verkeerd uitgooit, pakt het but op. De tegenstander wijst aan op welke reglementaire afstand het but moet worden neergelegd.

15. Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen.

16. Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt.

17. Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand van elkaar.

18. Per baan houdt maximaal 1 persoon uit het team de eigen scores bij. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel.

19. Wijs 1 iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden.

20. Speel maximaal 1,5 uur achter elkaar (of langer als de corona-verantwoordelijke van de vereniging dit heeft aangegeven). Kom 10 minuten voor aanvang op de vereniging en verlaat de accommodatie direct na het spelen;

21. Kantine blijft gesloten. Er vindt dus geen verkoop van consumpties plaats.

22. Er worden geen dranken (zoals koffie, thee, bier en flessen wijn of frisdrank) meegenomen naar de club. Uitsluitend een flesje water voor eigen gebruik.

23. Er staat voldoende desinfecterende spray/gel bij de banen waarop gespeeld mag worden, zodat scoreborden en werpcirkels kunnen worden gedesinfecteerd.

24. Bij slecht weer wordt er niet binnen gespeeld, dus gaan de clubactiviteiten niet door.

25. Er wordt dus alleen buiten gespeeld. Ook wanneer het fris is, of winderig. Zorg dat je iets warms meeneemt om aan te trekken als je het koud krijgt.

26. Bij plotselinge regenval en/of onweer mag er binnen in kantine en hal worden geschuild, mits men de afstand van 1,5 meter tussen personen in acht neemt. Geen losse boules mee naar binnen nemen!

27. De hygiëneregels hangen bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie.

28. Op de accommodatie/het terrein is een duidelijke routing aangegeven, zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Ingang via de kleine poort, uitgang via de grote poort.

29. Personen ouder dan 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij aan de activiteiten van de club zullen meedoen. Raadpleeg desnoods je huisarts.

30. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

31. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.

32. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).

33. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest); minimaal zeven dagen na de uitslag van de test.

34. Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Voor alles geldt: iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, maar ook voor die van anderen. Wanneer je het niet vertrouwt, kom dan niet!

Coronaprotocol De Bouledozers – aanvulling kantine

1. De kantine is vanaf 1 juli 2020 weer geopend. Er vindt vanaf die datum weer verkoop van consumpties plaats.

2. Toiletten één voor één gebruiken, omdat we in het halletje bij het handen wassen geen 1,5 meter uit elkaar kunnen blijven.Toiletten worden regelmatig schoongemaakt, minimaal één keer per dag.

3. Bij plotselinge regenval en/of onweer mag er binnen in kantine en hal worden geschuild, mits men de afstand van 1,5 meter tussen personen in acht neemt. Geen losse boules mee naar binnen nemen!

4. Het terras is zodanig ingericht, dat er voldoende ruimte is onderling. Tafels staan wijd uit elkaar en de stoelen zijn zodanig geplaatst dat er tenminste 1,5 meter tussen de personen zit.

5. Niet zelf stoelen bij de tafels aanschuiven, omdat je het gezelliger vindt. Het aantal personen per tafel blijft zoals de stoelen zijn neergezet.

6. Bar- en keukenmedewerkers werken met handschoenen en mondkapjes. Slechts één persoon achter de bar. Eén persoon in de keuken. Bediening via tafel voor de deur. Tweede barmedewerker pendelt met de consumpties tussen bar en tafel.

7. Betalen via de pinautomaat aan het eind van de middag/avond. De consumpties worden op briefjes genoteerd, omdat de pinautomaat niet draadloos is.

8. Bij slecht weer wordt er nog steedsniet binnen gespeeld, maar gaan de clubactiviteiten niet door.

9. Er wordt dus alleen buiten gespeeld en geconsumeerd.

10. Bij plotselinge regenval mag er binnen in kantine en hal worden geschuild, mits men de afstand van 1,5 meter tussen personen in acht neemt.

11. In de kantine is een aantal tafels en stoelen opgesteld voor maximaal 30 personen. Dat zijn er minder dan wij gewend zijn. Dit moet zo blijven. Niet zelf tafels en stoelen aanschuiven.

 

12. Voor alles geldt: iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, maar ook voor die van anderen. Wanneer je het niet vertrouwt, kom dan niet!

 

P.V. de Bouledozers

Lid NJBB 7007
Leekerpad  8
1689 VP  Zwaag/Hoorn
Tel: 0229-230625

Speeltijden

Binnen: oktober t/m maart
Buiten:  april t/m september
Dinsdag - 13.30 tot 17.00 uur
Woensdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Donderdag - 13.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Zaterdag - 13.30 uur tot 16.00 uur
De kantine is een half uur voor aanvang open