petanquevereniging de bouldozers

Geschiedenis

Op 23 april 1982 werd in de kantine van Atletiekvereniging Hollandia de oprichtingsvergadering gehouden. Het minimum van 15 leden ging akkoord met de oprichting.

Als voorlopig bestuur werd geïnstalleerd:
Chris Bernart, Paul de Breet, Henk Willemsen en Bob de Kreek. Als assistenten werden aangesteld: Ab de Bruin en Jaap van de Struijs. De eerste bestuursvergadering werd gehouden op 3 mei 1982.
De eerste boulebanen van de vereniging bevonden zich op het parkeerterrein van het Visserseiland. Er werd gespeeld op zondagmiddag en vrijdagavond. Op mooie dagen stond het vol met auto’s. Best moeilijk om daartussen een knappe bal te werpen.
Een betere plek lag op het hoogste punt van de voormalige vuilnisbelt aan de Schellinkhouterdijk. Maar het waaide hier meestal behoorlijk; er was geen sanitaire voorziening en de bult beklimmen was ook voor een aantal mensen niet handig. Dus ook deze plek was geen blijvertje.

geschiedenis 5

Bron: 3e voorloper Bouledossier, tekening van Bob de Kreek


In het 1ste Bouledossier (het clubblad) van 8 maart 1982 werd een schets gemaakt van een mogelijk terrein naast jongerencentrum Troll.

geschiedenis 1

Op 14 juni 1984 kreeg de vereniging toestemming daar, in de Risdammer-hout, een paar banen aan te leggen.
De gemeente gaf als bijdrage vier bankjes.
Het aannemersbedrijf VBK was bereid om voor een zacht prijsje een hoeveelheid lavalite aan de vereniging te verkopen. De contouren van een veldje van 15 bij 20 meter zijn door een aantal leden van de vereniging uitgegraven en het lavalite is gestort. Met een trilmachine is de boel min of meer gevlakt en in elkaar geperst. Binnen zes uur waren ze klaar met de werkzaamheden. ’s Avonds half tien kon de eerste bal worden gegooid.

De officiële opening van dit terrein gebeurde op Koninginnedag (30 april) 1985 door Frank van de Ven, ambtenaar van de afd. Sportzaken van de Gemeente Hoorn. Om 11.00 uur onthulde hij het naambord van de Bouledozers.
Aansluitend hield de vereniging een open dag met natuurlijk een bouletoernooi.
Nu moesten er natuurlijk ook echte statuten komen. Na een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering op 30 januari 1986 vervoegden zich bij notaris C.J. Klerk te Benningbroek de heren Albert Biesenbeek en Herman Marinus van Wijnbergen, resp. voorzitter en secretaris van de vereniging, teneinde de statuten te laten vastleggen in een notariële akte op 27 maart 1986.
In 1993 zijn op het terrein naast Troll 12 banen gerealiseerd. Het ledenbestand is dan 60 leden groot. We spelen dan in de competitie in de hoofdklasse.
Op het terrein mocht geen accommodatie worden gezet. Het gevolg was, dat er in Hoorn geen competitiewedstrijden en bondstoernooien konden worden gespeeld. De opening van de competitie werd op het erf van “De Nadorst”gespeeld, evenals de Open Westfriese kampioenschappen.

Toenmalig voorzitter Chris Jobse en bestuurslid Technische Zaken Herman van Wijnbergen lopen de deur plat bij de gemeente, de afd. Sportzaken en het Centraal Overleg Sport. Een terrein op de Blauwe Berg komt in beeld. Het duurt tot mei 1995: de gemeente investeert f. 60,000,00. De club moet zelf f. 20.000,00 bij elkaar krijgen. Gelukkig zijn er veel leden, die de handjes uit de mouwen willen steken. Resultaat: 42 speelbanen verlicht met zes lichtmasten en een gezellig clubhuis met bar en toiletten. We spelen nu in de ereklasse en in alle lagere klassen. De opening van het clubhuis vindt plaats op 6 april 1996 door wethouder Jack van Es, waarna een prachtig openingsfeest losbarst.


Maar de tijden veranderen weer. Een aantal petanqueverenigingen om ons heen hebben overdekte banen. Dus weer naar de gemeente. Hoera: de gemeente geeft vergunning voor het overkappen van banen voor 2 jaar. Maar er ligt ook een gemeentelijk plan voor woningbouw op de Blauwe Berg. Onder die onzekerheid gaan we daar niet bouwen. Er begint opnieuw een zoektocht naar een andere (de huidige) locatie. De gemeente stelt het Leekerpad voor. In 2007 wordt een bouwvergunning verleend. Daarna moet er worden gewacht op een wijziging van het bestemmingsplan en financiering. De vereniging pakt alvast de kans een hal te kopen en de fundering te slaan. Dat valt bij de gemeente niet goed maar Aert Keja, dan voorzitter, “ligt er niet wakker van”. De eerste paal is overigens nog niet geslagen. Daarmee wordt gewacht tot de raad akkoord is. Wanneer de hal uiteindelijk op het fundament wordt geplaatst is het december 2008.

geschiedenis 6

Er wordt heel veel van de leden gevergd. Een enorme uitdaging om met elkaar o.a. het interieur te bouwen. Een kantine, bar en professionele keuken, toiletten en 16 overdekte banen in de “speelhal” met verwarming en verlichting. Buiten een terras, 42 buitenbanen en een grote parkeerplaats. Het was me het klusje wel, gigantisch.
Toch komt er een moment, dat alles af is en de opening op de rol staat.

geschiedenis 2 
Klik op de foto voor een filmpje van de opening

Op zaterdag 16 oktober 2010 opende wethouder Aart Ruppert de accommodatie door met een bulldozer een stapel dozen het gebouw binnen te schuiven. En dan maar proosten! En natuurlijk datgene wat men het liefste doet: een balletje laten rollen.

geschiedenis 3 
Klik op de foto voor een filmpje van de toespraak

Het bestuur in 2010: vlnr: Gerry Emons, Romke Okx, Maarten Rood, John Foen a Foe en Aert Keja.
De spreker is Aart Ruppert.


Stortregens, orkaanwinden, vorstperiodes en sneeuwstormen deren de leden van de Bouledozers nu niet meer. Ze gaan gewoon binnen spelen. Het aantal leden staat nu (1 januari 2018) op 164. Er is een mooie vereniging ontstaan waar de leden meer dan trots op zijn.

P.V. de Bouledozers

Lid NJBB 7007
Leekerpad  8
1689 VP  Zwaag/Hoorn
Tel: 0229-230625

Speeltijden

Binnen: oktober t/m maart
Buiten:  april t/m september
Dinsdag - 13.30 tot 17.00 uur
Woensdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Donderdag - 13.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Zaterdag - 13.30 uur tot 16.00 uur
De kantine is een half uur voor aanvang open