petanquevereniging de bouldozers

Hoe wordt petanque gespeeld?

Eenvoudige spelregels

Petanque wordt met twee teams van 2 of 3 spelers gespeeld. Iedere speler speelt met 2 of 3 ballen (boules). Er mogen niet meer dan 12 boules in het spel zijn.

Bij 1 tegen 1 speler (tête-à-tête) en bij 2 tegen 2 spelers (doublette) speelt iedere speler met 3 boules; bij 3 tegen 3 (triplette) met 2 boules.

  1. Petanque wordt met twee teams van 2 of 3 spelers gespeeld. Iedere speler speelt met 2 of 3 ballen (boules). Er mogen niet meer dan 12 boules in het spel zijn. Bij 1 tegen 1 speler (tête-à-tête) en bij 2 tegen 2 spelers (doublette) speelt iedere speler met 3 boules; bij 3 tegen 3 (triplette) met 2 boules.

  2. De spelers gebruiken metalen boules met een diameter tussen de 7.05 en 8 cm en met een gewicht tussen de 650 en 800 gram. Het doelballetje (but) is van hout of kunststof met een diameter van tenminste 25 en ten hoogste 35 mm; elke kleur is toegestaan.
  3. Er wordt geloot welk team mag beginnen. De winnaar (team 1) trekt op 1 meter van elk obstakel een cirkel met een diameter tussen de 35 en 40 cm of als er gebruik wordt gemaakt van een voorgefabriceerde cirkel, dan moet deze een binnendiameter hebben van 50 cm. De voeten van de speler moeten in de cirkel blijven tot de but of boule de grond raakt. Een speler van team 1 werpt de but op een afstand tussen de 6 en 10 meter op meer dan 1 meter van een uitlijn of obstakel. Vervolgens werpt een speler zijn of haar eerste boule en probeert zo dicht mogelijk bij de but te plaatsen.

  4. Een speler van team 2 stapt in de cirkel en probeert zijn boule dichter bij de but te werpen of de eerste boule weg te ketsen (tireren of schieten). Het team, dat de but het dichtst bij de but legt heeft de leiding.

  5. Wanneer het tegenstanders lukt hun boule beter te plaatsen, dan hebben zij de leiding.

  6. Daarna spelen de spelers van het team dat niet de leiding heeft hun boules totdat zij de leiding hebben.

  7. Wanneer een team geen boules meer heeft, werpen de spelers van het andere team hun resterende boules en proberen deze zo dicht mogelijk bij de but te werpen.

  8. Wanneer alle boules zijn gespeeld worden de punten geteld. Het winnende team krijgt voor elke boule die dichter bij de but ligt dan de dichtstbijzijnde van het verliezende team, één punt.

  9. Eén van de spelers van het winnende team trekt hierna een nieuwe cirkel en werpt de but, enz. De winnaar is het team dat het eerst 13 punten heeft.

P.V. de Bouledozers

Lid NJBB 7007
Leekerpad  8
1689 VP  Zwaag/Hoorn
Tel: 0229-230625

Speeltijden

Binnen: oktober t/m maart
Buiten:  april t/m september
Dinsdag - 13.30 tot 17.00 uur
Woensdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Donderdag - 13.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Zaterdag - 13.30 uur tot 16.00 uur
De kantine is een half uur voor aanvang open