petanquevereniging de bouldozers

Ledenvergadering 23 november 2017

De afgelopen ledenvergadering hebben Ben Willekens en Guillaume Tiepel afscheid genomen van hun/een functie. Ben had als laatste functie(s) die van bestuurslid kantinebeheer en waarnemend wedstrijdsecretaris. In die laatste functie wordt hij opgevolgd door Albert Leene en zijn eerste functie door Herman Fechter. Maar Herman doet dit niet alleen; Jan Vos en Roel Ris staan Herman daarin bij. Roel gaat in ieder geval de arrangementen doen (groepen die de hal huren). Verder gaan ze de taken onderling verdelen. Roel volgt in dit verband Guillaume op. Guillaume stopt niet met al zijn functies: hij blijft nog sleuteldienst doen en wat hem nog meer voorhanden komt. Ben daarentegen gaat nu echt van zijn pensioen genieten, denk? Nou nog niet helemaal want hij blijft wel wedstrijdleider (leider van wedstrijden dus) en blijft samen met twee anderen om beurten de cyclus organiseren. 

P.V. de Bouledozers

Lid NJBB 7007
Leekerpad  8
1689 VP  Zwaag/Hoorn
Tel: 0229-230625

Speeltijden

Binnen: oktober t/m maart
Buiten:  april t/m september
Dinsdag - 13.30 tot 17.00 uur
Woensdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Donderdag - 13.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Zaterdag - 13.30 uur tot 16.00 uur
De kantine is een half uur voor aanvang open