petanquevereniging de bouldozers

Wedstrijdreglement Zomeravondcompetitie

Ten behoeve van diegenen, die meedoen aan de Zomeravondcompetitie (ZACO) vindt u hieronder het Wedstrijdreglement.

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, buiten het al bekende feit, dat de deelnemers in het bezit moeten zijn van een wedstrijdlicentie.

Zo wordt er op tijd gespeeld, en is er een bepaling opgenomen over de start en finish van een werpende. Leest u dus a.u.b. dit wedstrijdreglement door. 

Wedstrijdreglement ZACO ingangsdatum 1-1-2018

ALGEMENE BEPALINGEN

1. De zomerclubteamcompetitie (ZCTC) is bedoeld voor teams bestaande uit zes (6) spelers, die voor hun vereniging uitkomen en in het bezit zijn van een geldige Wedstrijd- of Jeugd-licentie. Houders van een Club-licentie kunnen vanaf 1-1-2018 niet meer meedoen.
2. Per vereniging kan slechts 1 team van 6 spelers deelnemen.
3. Elke deelnemende vereniging dient de naam van een persoon (teamleider) op te geven, die contact onderhoudt met de coördinator wedstrijdzaken district noordwest en mede verantwoordelijk is voor een goede gang van zaken.
4. De 6 spelers van een team vormen voor iedere speelavond 3 doublettes.
Elk doublette speelt per competitiedag 3 partijen tot 13 punten tegen elk van de 3 doublettes van de tegenstander.
5. Gedurende het seizoen mag de samenstelling van een clubteam onbeperkt worden veranderd. Na de aanvang van een speelavond mag de samenstelling van een doublette niet meer worden veranderd.
6. Elk team wijst per speeldag een teamleider aan. De teamleider controleert de licenties van de tegenpartij, noteert de spelersnamen én licentienummers op het wedstrijdformulier.
7. Als bij licentiecontrole door een teamleider of coördinator wedstrijdzaken blijkt dat een van de spelers niet speelgerechtigd is, dan verliest dat doublette met 6-13 terwijl de tegenstander wint met 13-6. Wegblijven bij een geplande wedstrijd, zonder afbericht, wordt bestraft met een verliespartij met een eindscore van 0-9.
8. Indien één van de doublettes niet op komt dagen, geldt de regel als bij punt 7.
9. Bij extreem slechte weersomstandigheden en na overleg tussen de betrokken contactpersonen kan een wedstrijd worden afgelast. De afgelaste wedstrijden dienen alsnog gespeeld te worden bij dezelfde organiserende vereniging waar de wedstrijd is afgelast. De coördinator wedstrijdzaken van het district dient van een afgelasting direct op de hoogte gebracht te worden.
10. Er wordt gespeeld aan de hand van een nader samen te stellen speelschema.
De afdeling is verdeeld in twee regio’s nl.: Noord en Zuid. De teams binnen één regio ontmoeten alle tegenstanders twee keer namelijk: in een uit- en een thuiswedstrijd.
11. Exacte wedstrijddata worden door de teamleiders van beide verenigingen onderling gepland. U bent verplicht alle wedstrijden die u aangaat ook te spelen. Aanvangstijd van de wedstrijd zijn uiterlijk 19.30 uur.
12. De start van de competitie is week 19 en de laatste ronde dient gespeeld te zijn in week 38.
13. De competitie wordt afgesloten met een finaleavond op de 1e vrijdagavond van oktober. Op de deze finaleavond spelen de teams uit regio Noord tegen de teams uit regio Zuid. Het spelsysteem is:
De nummers 1 van de poules tegen elkaar, de nummers 2 tegen elkaar enzovoorts.
Deze competitie wordt gespeeld volgens alle bepalingen van het officiële spelreglement van de NJBB.


WEDSTRIJDSYSTEEM
1. De verenigingsontmoetingen in de zuid- en noordpoule (voorronden) en op de finale avond worden op tijdsduur gespeeld. Voor het spelen op tijd gelden enkele afwijkende spelregels, die hieronder in Artikel 1 zijn vastgelegd.

VERWERKING RESULTATEN

1. Iedere gewonnen partij (tussen 2 doublettes) levert het team 1 wedstrijdpunt op. De vereniging behaalt één wedstrijdpunt door minimaal 5 partijen te winnen. Een gelijkspel is niet mogelijk.

2. Rangschikking geschiedt op volgorde van:

1. het aantal wedstrijdpunten, (per wedstrijd 1 of 0),
2. het saldo van partijpunten, (mogelijke uitslagen 9-0, 8-1, 7-2, 6-3, 5-4 én andersom),
3. het onderling resultaat (in wedstrijdpunten),
4. het onderling saldo (in partijpunten),
5. het saldo van de in de onderlinge wedstrijden gespeelde partijen behaalde punten.

3. De deelnemende verenigingen krijgen blanco wedstrijdformulieren, de ontvangende vereniging vult haar wedstrijdformulier volledig en juist in met de einduitslagen van de op die avond gespeelde wedstrijden van alle teams. De organiserende vereniging zendt dit formulier binnen 48 uur naar de coördinator wedstrijdzaken district noordwest. 

SPEELTERREIN

1. Elke wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de ontvangende vereniging.
2. Het speelterrein moet aan enkele minimale eisen voldoen zoals:
- Er moeten toiletten aanwezig zijn.
- Er moet schuilgelegenheid zijn.
- Er moet kunstlicht aanwezig zijn.
3. Wij dringen er op aan dat alle clubs hun terreinen en voorzieningen kritisch bekijken.

PRIJSUITREIKING FINALEDAG

De prijsuitreiking zal plaats vinden op de finaleavond 1e vrijdagavond in oktober op een locatie welke aangewezen wordt door het district noordwest. Voor de winnaar wordt een wisselbeker én een blijvende herinnering ter beschikking gesteld. De wisselbeker blijft eigendom van het district noordwest. In 2017 is de wisselbeker gewonnen door Elza Boules uit Beverwijk.

KOSTEN DEELNAME VERENIGINGEN

De kosten team bedragen € 20,- per team (en dus ook per vereniging) en worden voorafgaand aan de competitie door het bondsbureau (NJBB) in rekening gebracht.

 ARTIKEL 1 AFWIJKENDE SPELREGELS

In verband met het op tijd spelen zijn de volgende aangepaste spelregels van kracht.
1.1 De volgende werpronde is begonnen op het moment dat de laatst gegooide boule van de lopende werpronde tot stilstand is gekomen of het moment dat het but tijdens een werpronde op niet toegestaan terrein is gekomen. Voor het uitwerpen van het but geldt dat dit binnen een minuut na het vaststellen van de punten moet plaatsvinden.
1.2 De speeltijd bedraagt maximaal 50 minuten;
1.3 De start en het verstrijken van de speeltijd worden aangegeven door middel van een geluidssignaal. Het startsignaal wordt gegeven door de contactpersoon van de thuisspelende vereniging. Een op het moment van het eindsignaal reeds begonnen werpronde wordt uitgespeeld. Wanneer na afloop van deze werpronde de dertien punten nog niet zijn bereikt wordt de partij met maximaal twee werpronden verlengd. Indien na deze extra werpronden de stand gelijk is, wordt een beslissende werpronde gespeeld.
1.4 Richttijden per avond:
1e ronde doubletten start 19.30 uur tot uiterlijk 20.20 uur + eventueel maximaal 2 mênes;
2e ronde doubletten start 20.45 uur tot uiterlijk 21.35 uur + eventueel maximaal 2 mênes;
3e ronde doubletten start 21.55 uur tot uiterlijk 22.45 uur + eventueel maximaal 2 mênes;
SLOTBEPALINGEN
In alle gevallen waarin dit reglement of bijbehorende bijlagen niet voorziet beslist de coördinator wedstrijdzaken na overleg met alle betrokken partijen.

 

P.V. de Bouledozers

Lid NJBB 7007
Leekerpad  8
1689 VP  Zwaag/Hoorn
Tel: 0229-230625

Speeltijden

Binnen: oktober t/m maart
Buiten:  april t/m september
Dinsdag - 13.30 tot 17.00 uur
Woensdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Donderdag - 13.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Zaterdag - 13.30 uur tot 16.00 uur
De kantine is een half uur voor aanvang open