petanquevereniging de bouldozers

Doubletten clubkampioenschap 2018

De Clubkampioen


 

De wedstrijdcommissie is heel actief en daar verdienen ze een pluim voor. Niet alleen hebben ze bij de bond een toernooi aangevraagd op 19 mei 2019 waaraan spelers met een wedstrijdlicentie mee kunnen doen, maar ook de leden van onze club met een clublicentie.Het toernooi kreeg als titel mee: het Hoorns Open. Maar daarover later meer.

Dit jaar organiseren ze voor het eerst weer een Clubkampioenschap. Dat begint op 3 oktober. U heeft daarvoor allemaal een persoonlijke mail ontvangen en diegenen die geen mailadres hebben kunnen de info meenemen vanaf de tafel in de kantine. Er ligt een brief voor u klaar onder uw eigen naam, zoals dat ook bij de Bouledossiers gebeurt.

Nadat deze brieven de deur zijn uitgegaan is er iets gewijzigd naar aanleiding van een opmerking van een onzer leden. Er is daarom besloten om de opzet iets aan te passen zodat ook de niet licentiehouders meer kans krijgen op de titel.
Er wordt gestart met 2 poules, te weten "licentiehouders " en "niet licentiehouders".
Er komen 2 lijsten te liggen op de tafel, uiteraard zijn niet licentiehouders vrij om zich aan te melden op de lijst van licentiehoudersU kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op diezelfde tafel.Alle verdere informatie staat in dit bericht.

 

P.V. de Bouledozers

Lid NJBB 7007
Leekerpad  8
1689 VP  Zwaag/Hoorn
Tel: 0229-230625

Speeltijden

Binnen: oktober t/m maart
Buiten:  april t/m september
Dinsdag - 13.30 tot 17.00 uur
Woensdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Donderdag - 13.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Zaterdag - 13.30 uur tot 16.00 uur
De kantine is een half uur voor aanvang open