petanquevereniging de bouldozers

Wedstrijdcommissie: juli 2020

Beste Boulers,

Nu de kantine weer open is, zal ook de spelvreugde  weer toenemen en ook de normale drukte hopelijk weer terugkeren. Gisteravond was het in ieder geval alweer drukker en gezelliger dan de laatste weken het geval was.

Een goed moment om vast te stellen wat binnenkort weer gaat plaatsvinden op ons mooie complex.

Aanstaande vrijdag starten wij weer met ons “eurotoernooi”. Inleg €1,-, 3 partijen indeling via loting en aan het eind van de avond wordt de inleg verdeeld.

Vanaf september tot en met juni 2021, de laatste vrijdag van de maand wordt het "eurotoernooi" vervangen door “Wijntoernooi”. Inleg €2,-, deze wordt gebruikt voor de aanschaf van de prijzen.

Ook de dondermiddagcyclus zal in september weer starten, veelal de eerste donderdag van de maand, waarschijnlijk tot en met mei 2021.

De trainingen op de zaterdagmiddag, onder leiding van Frans van der Linden, starten ook weer op de laatste zaterdag van de maand september, tot en met juni 2021.

In oktober weer het clubkampioenschap doubletten, vanaf de eerste woensdag van de maand, 8 oktober.

Verder natuurlijk dit jaar nog de familiedag op 13 september. Het eerder geplande "Rock-toernooi" in november, wordt door geschoven naar het volgende jaar.

Tot zover de activiteiten van de wedstrijdcommissie.

Heb je ideeën voor de wedstrijdcommissie, alles is bespreekbaar, schiet een van ons van de wedstrijdcommissie (Riet van der Velden, Christian Bos, Frans van der Linden, Albert Leene, Bert Landre, Leo Rietkamp of Cor Pieterse) aan en laat het weten.

Eigenlijk onnodig om te vermelden dat ook de kantinediensten nu weer van start gaan. Schrijf jezelf in voor een dienst ( ieder dient jaarlijks 3 diensten voor zijn/haar rekening te nemen), daarmee voorkom je t.z.t. voor een beurt te worden aangesteld.

Zijn er leden die het leuk vinden op de woensdagochtenden mee te helpen bij onderhoud en schoonmaak van kantine en complex, neem contact op met Rinus van Leeuwen.

Wat van start is gegaan is het clubkampioenschap Tête a tête 2020.

Nog wat verscholen tussen de partijen "bal in de zak" strijden de deelnemers gedreven hun partijen en sommige partijen waren op het scherpst en dan is dat altijd mooi om te zien.

Over de stand is nog weinig te zeggen, wel is het zo dat Vincent Kenter en Christian Bos goed van start zijn gegaan. Beiden hebben 3 partijen gespeeld en die hebben zij duidelijk gewonnen, Vincent met een saldo van +24 en Chrstian +17. Er kan uiteraard nog veel gebeuren, maar zij hebben zich nu al duidelijk als kandidaat naar voren geschoven.

De wedstrijdcommissie.Petanque : Petanque a Joeuf

P.V. de Bouledozers

Lid NJBB 7007
Leekerpad  8
1689 VP  Zwaag/Hoorn
Tel: 0229-230625

Speeltijden

Binnen: oktober t/m maart
Buiten:  april t/m september
Dinsdag - 13.30 tot 17.00 uur
Woensdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Donderdag - 13.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Zaterdag - 13.30 uur tot 16.00 uur
De kantine is een half uur voor aanvang open