petanquevereniging de bouldozers

Trainingen op zaterdagmiddag

Albert Leene gaat elke laatste zaterdag van de maand training geven. Je hoeft niet in te tekenen. Je zorgt gewoon, dat je om 12.30 uur aanwezig bent en kunt dan meedoen. De training duurt tot ongeveer 14.30 en daarna kan je als je daar zin in hebt nog een ptoje boulen met de andere mensen, die zaterdagmiddag spelen. Albert is gediplomeerd trainer. Het bestuur heeft in overleg met Albert gezorgd voor interessant trainingsmateriaal.
Deze trainingen beginnen op zaterdag 31 maart 2018

Vooraankondiging Zomeravondcompetitie 2018

De wedstrijdcommissie heeft het voornemen om in te schrijven voor de zomeravondcompetitie 2018.

Per avond dient te worden gespeeld met 6 spelers, waaruit 3 doubletteparen worden samengesteld, starttijd van de wedstrijden is 19.30 uur.

Nieuw in het komende seizoen is, dat men alleen kan deelnemen, indien men in het bezit is van een J(eugd)- of W(edstrijd)-licentie.

De exacte speeldata dient nog te worden afgestemd met de tegenstanders, volgens onderstaand schema.

Week 19 start op 7 mei en week 38 eindigt op 21 september.

Finaleavond is op 5 oktober, waarna direct de prijsuitreiking is.

Aanmelden kan via de aanmeldingsformulieren op het publicatiebord in de kantine.

Speelschema  poule met 6 teams

 

 

Thuis of Uit

Uit of Thuis

 

week

week

week

week

week

week

week

week

week

week

Team

19/20

21/22

23/24

25/26

27/28

29/30

31/32

33/34

35/36

37/38

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

1

5

6

4

3

1

5

6

4

3

3

4

1

5

6

2

4

1

5

6

2

4

3

6

1

2

5

3

6

1

2

5

5

6

2

3

1

4

6

2

3

1

4

6

5

4

2

3

1

5

4

2

3

1

                     

Speelschema  poule met 5 teams

                 
                     
 

Thuis of Uit

Uit of Thuis

 

week

week

week

week

week

week

week

week

week

week

Team

19/20

21/22

23/24

25/26

27/28

29/30

31/32

33/34

35/36

37/38

1

2

3

4

5

vrij

2

3

4

5

vrij

2

1

5

vrij

4

3

1

5

vrij

4

3

3

4

1

5

vrij

2

4

1

5

vrij

2

4

3

vrij

1

2

5

3

vrij

1

2

5

5

vrij

2

3

1

4

vrij

2

3

1

4

Competitienieuws wedstrijdsecretaris

Cor Pieterse, onze wedstrijdsecretaris wil diegenen met een wedstrijdlicentie graag informeren over de diverse mogelijkheden om mee te doen aan competities.

  1.  Info aanmelding en deelname zomercompetitie doublette-  en triplettecompetitie District Noord-West

Let op, in tegenstelling tot vorig jaar zijn de wedstrijddagen doublette en triplette dit jaar gelijk. De inschrijving sluit al op 31 maart a.s.

 Zowel de ZCD (doublettes) 2018 als de ZCT (triplettes) 2018 zijn een vervolg op de in 2017 gehouden kwalificaties.

Op onderstaande link kunt u de verenigingsplekken zien die behaald zijn voor de WCD 2018:

Info doubletten

Op onderstaande link kunt u de verenigingsplekken zien de behaald zijn voor de WCT 2018:

Info tripletten

De ZCT 2018 worden poules met maximaal 16 equipes (5 wedstrijden per dag) en de ZCD 2018 worden poules met maximaal 10 equipes (3 wedstrijden per dag).De locaties staan nog niet vast. Verenigingen die op hun locatie een competitiedag willen organiseren kunnen een verzoek indienen bij coördinator wedstrijdzaken/noordwest.  Het DC-team heeft besloten dat verenigingen die op haar complex een competitiedag krijgen toegewezen zelf eerst intern voor een scheidsrechter en wedstrijdleider gaan zorgen. Indien dit niet lukt kan contact opgenomen worden met het DC-team.

De inschrijfformulieren hangen op het mededelingenbord in de kantine. De inschrijvingsformulieren moeten uiterlijk 31 maart 2018 ingeleverd worden bij de districtscoördinator wedstrijdzaken. Voor onze vereniging zorgt Cor Pieterse daarvoor. Hij is ook het directe aanspreekpunt binnen onze vereniging. 

  1.  Meedoen aan het kwalificatietoernooi NJBB Masters en deelname aan de Nationale Kampioenschappen Tête-à-tête

In onze rubriek “Links”vindt u de link “NL Petanque Sportnieuws februari 2018”. Hier kunt u alle info vinden om mee te doen. Meedoen met “Tête-à-tête”is dit jaar gemakkelijker dan ooit, want het wordt in eigen huis gespeeld. Aan het Leekerpad dus. Op 21 en 22 april.

 

  1.  Vooraankondiging  Zomeravondcompetitie 2018

Zie het volgende bericht hierover.

Nieuws van de Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie heeft 30 januari vergaderd en , na overleg met het bestuur, de volgende toernooien en data vastgelegd:

  1. Er komt een toernooi om de aanvang van het buitenseizoen te vieren en wel op zondag 15 april. Aan dit toernooi kunnen de leden van de Bouledozers deelnemen. Van de € 2,00 inleg worden prijsjes gekocht.
  2. 22 april 2018 wordt het door de Bond gehouden Nationaal Kampioenschap Tête à Tête bij de Bouledozers gehouden.
  3. Voor de afsluiting van het buitenseizoen wordt 2 september 2018 weer een “Familie”toernooi gehouden. Net als in 2017 mogen hier door de leden weer introducés meegenomen worden. Dat kunnen familieleden zijn, kennissen, buren of wie je maar wilt meenemen. De leden mogen ook elkaar meenemen. Vorig jaar was het heel mooi weer en bar geslaagd. We hopen, dat dit een traditie wordt.
  4. Er gaan ook weer toernooien, die bij de Bond moeten worden aangevraagd, gehouden worden. Dit kan niet eerder dan voor 2019. De wedstrijdcommissie heeft een aantal data in gedachten. Het hangt van de Bond af op welke datum wij dit kunnen realiseren.

Verder is besloten een nieuw soort trainingen van start te laten gaan. Het bestuur heeft trainingsmateriaal aangeschaft. Albert Leene, lid van onze club en gediplomeerd trainer gaat de laatste zaterdag van de maand trainingen geven, waarschijnlijk vanaf 12.30 uur.

Ledenvergadering 23 november 2017

De afgelopen ledenvergadering hebben Ben Willekens en Guillaume Tiepel afscheid genomen van hun/een functie. Ben had als laatste functie(s) die van bestuurslid kantinebeheer en waarnemend wedstrijdsecretaris. In die laatste functie wordt hij opgevolgd door Albert Leene en zijn eerste functie door Herman Fechter. Maar Herman doet dit niet alleen; Jan Vos en Roel Ris staan Herman daarin bij. Roel gaat in ieder geval de arrangementen doen (groepen die de hal huren). Verder gaan ze de taken onderling verdelen. Roel volgt in dit verband Guillaume op. Guillaume stopt niet met al zijn functies: hij blijft nog sleuteldienst doen en wat hem nog meer voorhanden komt. Ben daarentegen gaat nu echt van zijn pensioen genieten, denk? Nou nog niet helemaal want hij blijft wel wedstrijdleider (leider van wedstrijden dus) en blijft samen met twee anderen om beurten de cyclus organiseren. 

P.V. de Bouledozers

Lid NJBB 7007
Leekerpad  8
1689 VP  Zwaag/Hoorn
Tel: 0229-230625

Speeltijden

Binnen: oktober t/m maart
Buiten:  april t/m september
Dinsdag - 13.30 tot 17.00 uur
Woensdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Donderdag - 13.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag - 19.30 uur tot 22.30 uur
Zaterdag - 13.30 uur tot 16.00 uur
De kantine is een half uur voor aanvang open